thủ tục bán đất

Hướng dẫn làm thủ tục mua bán đất ở thành công

Cả hai bên mua bán đất đến lập hợp đồng tại văn phòng công chứng. Khi đi nhớ mang theo giấy tờ chứng minh quyền